Zafferano

 

Till att börja med vill jag säga att jag vill att du som vill bli fodervärd ska bo i Umeå-trakten! Detta för att det ska vara enkelt som möjligt att ha en vardaglig kontakt.

I den bästa av världar vore det möjligt för mig att behålla alla hundar hemma, oavsett om det är en individ från en kull som jag vill spara för avel eller om det är en hund som köps in. Men för mig är det inte möjligt eftersom min ork, min tid och mitt engagemang inte räcker till för hur många hundar som helst. Därför väljer jag att ibland sätta ut valp/hund på foder då jag tycker att det är bättre att hunden får  sin alldeles egna familj där det finns mycket kärlek, tid och engagemang just för den.

Fodervärdsavtalet innebär att jag överlåter hunden utan att erhålla kontant ersättning. Hunden "betalas" istället genom att jag behåller rättigheter för avel, utställning och BPH.

Du som fodervärd åtar dig att ta hand om hunden på bästa sätt. Du står för alla vardagliga kostnader runt hunden t.ex. försäkring, mat, shampoo, ev. veterinärvård etc.  Jag som uppfödare står för kostnader som har med min avel att göra t.ex. undersökningar hos veterinär som jag brukar göra inför avel samt kostnader för ev. utställningar och BPH.

För tik gäller att jag har rätt till max två valpkullar med minst en valp per kull som uppnått fem veckors ålder.

Läs gärna avtalet i länken nedan!

Tiken kommer att vistas hos mig minst två veckor innan valpningen samt tills det är dags för valparna att flytta, d.v.s. de är minst åtta veckor gamla. 

Det är inte lätt att vara utan sin tik så länge men du kan vara viss om att den har det bra hos mig och p.g.a. att vi förhoppningsvis bor inte alltför långt ifrån varandra så tiken ska inte vara obekant med varken min bostad eller mina hundar.

För hane gäller att jag har rätt till max sex parningar där resultatet blivit minst en valp som uppnått fem veckors ålder per kull.

Läs gärna avtalet i länken nedan!

Här finns en länk som går till en sida på SKK där du kan klicka på "fodervärdsavtal" och då får du upp avtalet i Adobe Reader och kan läsa avtalet i sin helhet

Jag vill som sagt att du som är fodervärd ska bo i Umeå-trakten.